Materiaalipankki

Linkit avautuvat omaan ikkunaansa.


Tuplajäsenmaksujen ilmoittaminen


Kalenterivuoden ensimmäisestä toimintamaksusta/lajista maksetaan Ilves ry:n jäsenmaksu ja muista aloitetuista ja maksetuista lajeista sen voi vähentää. Jotta reskontra pysyy ajan tasalla ja vähennykset menevät oikeaoppisesti, vähennystä eivät tee perheet itse, vaan heidän vastuulleen kuuluu täyttää oheinen lomake. Perusteena jäsenmaksun hyvitykselle on, että jäsenmaksu on maksettu toimintamaksuun kuuluvana myös toiselle jaostolle.

Liikaa maksettu jäsenmaksu haetaan oheisella lomakkeella, ja toimistolta ilmoitetaan kun se on vähennettävissä. Älä tee vähennystä ennen tätä.
Lomakkeen ”Laji” kohtaan ilmoitetaan se laji, jonka toimintamaksussa varsinainen jäsenmaksu on maksettu. Lomakkeen lopussa olevalla valikolla valitaan laji/lajit, joiden toimintamaksusta jäsenmaksuhyvitystä haetaan.

Lomake maksetun jäsenmaksun hyvityksen hakemisesta löytyy tästä.