ILVES MUKANA PALLOLIITON KOTOUTUMISEN EDISTÄMINEN -HANKKEESSA

Ilves osallistuu Suomen Palloliiton, Walter ry:n ja Opetushallituksen kaksivuotiseen seurakehityshankkeeseen, jonka tavoitteena on edesauttaa maahanmuuttajien kotoutumista ja osallistaa heitä seuratoimintaan entistäkin vahvemmin.

Hankkeen aikana seuroissa käynnistetään kulttuuritulkkitoimintaa, lisätään matalan kynnyksen jalkapalloryhmiä ja laaditaan seurojen yhteistyöllä seuratoimintaopas. Tavoitteena on lisätä sekä seurojen että monikulttuurisen taustan omaavien perheiden osaamista seuratoiminnasta ja siten ennaltaehkäistä kulttuurieroista tai tiedon ja osaamisen puutteesta johtuvaa syrjäytymistä suomalaisesta seuratoiminnasta.

Hankkeeseen osallistuu yhteensä 14 seuraa eri puolilta Suomea. Tampereen edustajana Ilves pyrkii kehittämään ja selkeyttämään omia toimintamallejaan ja -ohjeistustaan, sekä järjestämään kotoutumista edistävää toimintaa mm. harrasteryhmien muodossa. Tavoitteena on tarjota mahdollisuuksia kaikenikäisille maahanmuuttajille ottaa osaa seuran eri toimintoihin.

Lisätietoja hankkeesta antaa hankekoordinaattori Ilja Värtinen.

Tukea harrastamiseen:
https://www.ilvesjalkapallo.fi/tukea-harrastamiseen

Yhteystiedot:
ilja.vartinen@ilves.fi
045 1585635