Edustusjoukkueiden palautekyselyn tulokset

03.02.2020

futisliiga-diagram.jpg

Edustusjoukkueiden palautekyselyyn saatiin yhteensä 261 vastausta. Kiitämme aktiivisuudesta!  Joukkuekohtaiset kyselytulokset on lähetetty ikäluokkavastaaville joulukuussa. Mikäli vastaajia on ikäluokasta riittävästi, vastauksia voidaan käsitellä myös vanhempainkokouksissa. Kyselyn tuloksia on käsitelty myös ikäluokkien valmennustiimeissä.

Kyselyssä annettiin arvioita väittämistä neliportaisella asteikolla, jossa 1 oli ”Täysin eri mieltä”, 2 ”Jokseenkin eri mieltä”, 3 ”Jokseenkin samaa mieltä” ja  4, ”Täysin samaa mieltä.”

Koko seura

Kaiken kaikkiaan seuran toimintaan oltiin melko tyytyväisiä. Kiusaamista ei juuri ollut esiintynyt joukkueen tapahtumissa ja pelaajat sekä vanhemmat olivat keskustelleet pelisäännöistä lähes kaikissa joukkueissa. Huomiota täytyy kiinnittää pelaajien tasapuoliseen kohteluun joukkueissa (2,72/4).

Valmennus

Valmentajien yleisesti ottaen katsottiin hoitavan tehtäviään hyvin (3,23/4). Myös valmentajien määrä, valmentajien kyky kannustaa ja antaa palautetta kehittävässä hengessä saivat hyvää palautetta. Pelaajakeskustelut eivät olleet kaikissa ikäluokissa toteutuneet suunnitelman mukaan (2,74/4). Tavoitteena on, että jokaisen pelaajan kanssa käydään palautekeskustelu jokaisella kaudella.

Tapahtumat

Harjoitusmääriä pidettiin pääsääntöisesti sopivina (3,53/4). Myös peliaikaan, tiedotukseen, turnausjärjestelyihin ja harjoitusten kellonaikoihin oltiin melko tyytyväisiä. Eniten toivottiin harjoitusvuorojen ilmoittamista aikaisemmin - tätä asiaa onkin jo seurassa kehitetty eteenpäin.

Seuratoiminta

Suurin huolenaihe olivat harrastuksesta aiheutuvat kulut suhteessa toiminnan laatuun ja määrään. Asia on jatkuvasti esillä jalkapallojaostossa ja jaosto seuraa sekä ohjeistaa joukkueita pitämään kulut ”aisoissa” ja esimerkiksi kv-turnausten määrää eri ikäluokissa seurataan ja tarvittaessa myös rajoitetaan. 

Painopistealueet

Yli puolet vastanneista vanhemmista piti olosuhteiden kehittämistä kaikkien tärkeimpänä asiana tulevaisuudessa. Lähes 40% piti tärkeimpänä valmennuksen laatuun satsaamista. Jalkapallojaosto on strategiaa vuosille 2020-2023 laatiessaan huomioinut molemmat painopistealueet.

30.03.2020Ilves ry:n yt-neuvottelut
27.03.2020K-Citymarket Turtolan kauppias Marko Vainikainen: "Meille on tärkeätä, että juniorit saa Tampereella mahdollisuuden" - K-Plussan tukirahat käytetään Ilves kentän kehittämiseen
26.03.2020Maaliskuun Kuukauden vapaaehtoinen - Päivi Meduri
18.03.2020Ilves x Intersport Koskikeskus - 20 vuotta yhteistyötä
16.03.2020Päivitetty 16.3. klo 21.00: Ilves jalkapallojaosto tiedottaa koronavirukseen liittyen
15.03.2020Ilves ry toimisto avoinna
06.03.2020Jouko Turunen on valittu poikien valmennuspäälliköksi!
04.03.2020Inside Ilves: Risto 'Rike' Valkeala - Mr. Ilves
28.02.2020Valtakunnallinen toisen asteen haku käynnissä - Tampereelle voi hakea nyt jalkapallon huippuympäristöön
24.02.2020Helmikuun kuukauden vapaaehtoinen - Satu Huuhtanen

Siirry arkistoon »