Ilves jalkapallo ja CoachTools-valmennusalusta yhteistyöhön

26.02.2021

CoachTools_RGB_vari_vaaka.png

Ilves jalkapallo kehittää valmennustoimintaansa CoachTools-valmennusalustan avulla huippuvaiheen joukkueiden kanssa. Pilottiryhminä toimivat Kansallisen Liigan joukkue, Ilves/2/A-pojat, TFA sekä Ilveksen B-juniorijoukkueet.

Modernit työkalut toiminnan apuna mahdollistavat valmennuksellisen kilpailuedun kovaa vauhtia kehittyvässä suomalaisessa jalkapallossa.

“Etsimme jatkuvasti kilpailuetua ja seuran toimintaa kehittäviä ratkaisuja, haluamme olla edelläkävijöitä suomalaisen jalkapallon kehittämisessä. Digitalisaation mahdollistamat helposti lähestyttävät työkalut valmentamiseen ja sen johtamiseen ovat keskeisessä roolissa toimintamme laadun kehittämisessä tulevaisuudessa.

Niiden tuottamalla datalla otamme askelia kohti tiedolla johtamisen aikaa ja pystymme tarjoamaan pelaajille entistä laadukkaamman toimintaympäristön kohti kansainvälistä huippua”, kertoo Ilves ry jalkapallon urheilutoimenjohtaja Janne Räsänen.

“Olemme ylpeitä yhteistyöstä Suomen suurimman urheiluseuran kanssa. Samalla kun pystymme tarjota valmennusalustan kehittämään Ilveksen valmennustoimintaa, olemme myös oppimassa millaisia tarpeita huippuvalmennuksessa ja sen johtamisessa on.

CoachTools ja sen toiminnot ovat tehty valmentajien tarpeita kuunnellen, niin myös tulevaisuudessa tämä on keskeinen toimintamalli meidän DNA:ssa. Tämän vuoksi yhteistyö ja kilpailuedun mahdollistaminen Ilvekselle on meille erittäin tärkeä asia”, sanoo puolestaan CoachToolsin CEO Teemu Varis.

Helppokäyttöisyys ja monipuolisuus ratkaisevat

Valmennusjärjestelmien jalkauttamisessa seuroissa oleelliseksi tekijäksi on osoittautunut helppokäyttöisyys ja mobiilisuus. Valmennusalustan täytyy olla helposti lähestyttävä ja sen täytyy palvella eri käyttäjäryhmiä urheilijasta valmennukseen ja valmennuksen johtamiseen.

CoachTools tarjoaa monipuolisen valmennusalustan, joka tarjoaa laajasti työkaluja arjen helpottamiseen ja tekemisen laadun nostamiseen. Monipuoliset suunnittelutyökalut helpottavat valmentajan työtä harjoitteiden piirtämisestä harjoitustapahtuman suunnitteluun, seuran testitulokset keskittyvät yhdelle alustalle, urheilijoiden kehityssuunnitelmat muuttuvat läpinäkyviksi valmentajan, urheilijan ja valmennuksen johdon kesken.

Valmiilla kyselyillä valmentaja saa kerättyä tietoa joukkueen ilmapiiristä, urheilijan tavoitteista ja odotuksista, sekä monesta muusta urheilijan kehittymiseen liittyvästä asiasta. Samalla kaikki toiminta ja tieto kehittyy yhdelle alustalle. Oleellisena osana oleva jatkuva palautteen kerääminen antaa valmentajille ymmärryksen urheilijoiden mielialoista ja kokonaisvaltaisesta kuormituksen tunteesta.

“Työni helpottuu, kun voin keskittää valmentamiseen liittyviä työkaluja yhdelle alustalle. Etenkin kuormituksen seuraaminen ja jatkuva palautteen kerääminen helpottavat arkeani. Helppokäyttöisen piirtotaulun avulla piirrän harjoitteet samalle alustalle ja helpotan harjoitusten suunnittelun kokonaisprosessia”, poikien talenttivalmentaja Joni Lehtonen sanoo.

Urheilijakeskeisellä valmentamisella kohti parasta suorituskykyä

Maailman muuttuessa nopealla tahdilla on myös urheiluseuroissa ymmärretty modernit tavat oppimiseen. Valmennusympäristöllä on ratkaiseva merkitys kehittymisessä. Ympäristön positiivinen ilmapiiri ja kokemus mahdollisuudesta vaikuttaa, ovat oleellisessa osassa. Urheilijan tavoitteiden asettaminen, mittaaminen, seuraaminen sekä oma arvio onnistumisesta ovat merkittäviä tekijöitä kehittymisessä.

Jatkuva palautteen saaminen antaa urheilijalle oikean suunnan kehittää itseään kohti tavoitteita. Motivoivaan ympäristöön kuuluvat oleellisena osana tunteet kyvykkyydestä, kuuluvuudesta ja autonomiasta. Nykyaikaiset valmennusalustat mahdollistavat muun muassa näiden asioiden helpon tuomisen osaksi valmentamisen arkea. Valmentajan aika on aina rajallista, arjessa urheilijoiden kohtaamisessa jää aikaa keskittyä oleellisiin asioihin, kun modernit valmennusalustat helpottavat automatisoinnin avulla monia aikaa vieviä tehtäviä.

Seuran valmennuslinjan ja -filosofian tehokas jalkauttaminen

Valmennuslinjan ja filosofian jalkauttaminen on pitkäjänteinen ja aikaa vievä prosessi. Siihen liittyy keskeisesti teknistaktisten, fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten taitojen linjaaminen. Eri ikävaiheissa painotetaan eri osa-alueella eri tavoitteita, joten kokonaisuus ja sen johtaminen on monimutkainen tehtävä. Nykyaikaisilla valmennusalustoilla voidaan jalkauttaa seuran valmennuslinjan ja filosofian joukkueille helpommin.

Oppimistavoitteet ja niihin liittyvät harjoitekirjastot, sekä valmiit harjoituskokonaisuudet ovat helppo jakaa valmentajien ja pelaajien hyödynnettäväksi. Voidaan kerätä tietoa ja tukea valmentajia erilaisilla kyselyillä, sekä seurata eri joukkueiden toimintaa sujuvasti helppokäyttöisen CoachTools-sovelluksen kautta puhelimessa.            

CoachTools-mobiilivalmennusalusta tarjoaa monipuoliset työkalut valmentajille ja valmennuksen johdolle. Alustalla on muun muassa työkalut harjoitusten suunnitteluun, harjoitteiden piirtotaulu, harjoitekirjastot, harjoituspohjat, urheilijan tavoitteen asetanta, palautteen kerääminen, valmentajan palautteen antaminen, kuormituksen seuranta, itsearviointi, valmiit kyselyt, ilmoittautuminen ja valmiit raportit. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.coachtools.fi.

ilves-co-op_web_muokattu.jpg

Ilves jalkapallon Janne Räsänen ja CoachToolsin Teemu Varis. Ilves jalkapallo ja CoachTools aloittavat yhteistyön.

14.04.2021Ilves jalkapallon päivitetty koronatilanne (14.4.2021)
13.04.2021Ilves kesäkerho järjestetään Vuoreksessa 7.-24. kesäkuuta
10.04.2021ILVES RY VIETTÄÄ LAUANTAINA 10. HUHTIKUUTA 90-VUOTISSYNTYMÄPÄIVÄÄNSÄ!
09.04.2021Ilves Futis-Liiga sai uudet kotisivut!
06.04.2021Seuran juhlavuoden ja kevään 2021 Ilves Murisee on julkaistu!
31.03.2021Ilves jalkapallon päivitetty koronatilanne (31.3.2021)
30.03.2021Ilves jalkapallon maaliskuun Kuukauden vapaaehtoinen on Niina Yrjölä!
29.03.2021Intersport Koskikeskus toimittaa edelleen keltavihreät adidas-tuotteet
24.03.2021Ilves jalkapallon päivitetty koronatilanne (24.3.2021)
23.03.2021Yhdistä urheilu ja korkeakouluopiskelut Suomen parhaassa ympäristössä Tampereella

Siirry arkistoon »